Yeni Yönetim Anlayışları: Valve Employee Handbook

Oyun dünyasına başta Half-Life, Portal ve Steam olmak üzere pek çok yenilikler katmış olan Valve'in çalışan el kitabı, yeni neslin yönetilmesinin; bilinen yönetim tarzlarından oldukça farklı şekilde gerçekleşeceğinin bir göstergesi aslında.

Çoğu employee handbook'un aksine, çalışanlara sunulan faydalar veya dress code gibi bilgilerden ziyade, şirketteki yönetim anlayışının farklılığına ve işlerin nasıl yürüdüğüne dair bilgiler veren bu kitapçık, özellikle aşağıdaki noktalarda büyük dikkat çekiyor.1-) Flatland: We do have a founder / president, but even he isn't your manager.

Tüm çalışanlara eşit söz hakkı verilen, dikey değil yatay bir yönetim anlayışına sahip olan şirket; yetenek yönetimine dair önemli bir nokta olan insiyatif alma özelliğine büyük önem veriyor, hatta çalışanları bu yönde cesaretlendiriyor. 21. yüzyılın yeteneklerinin, Y ve Z jenerasyonlarının önem vereceği noktalar göz ardı edilmiyor.

2-) Pick your own projects

Benzer şekilde, Valve çalışanları, hangi projeler üzerinde çalışmaları gerektiğine kendileri karar verebiliyorlar. Bir kez daha, standart bir dikey hiyerarşi ve görev tanımı mantığından öteye geçilerek çalışanların üzerinde çalışmaktan heyecan duyacakları (ve buna bağlı olarak da daha başarılı ve tüketiminin de heyecan vereceği) projeler üretmeleri teşvik edilmekte.


3-) Screwing up is a great way to find out that your assumptions were wrong or that your model of the world was a little bit off

Günümüzde neredeyse eskimeye başlayan bir trend olsa da, hata toleransı pek çok şirkette halen eksikliği duyulan bir anlayış. Valve, hepimizin bildiği ancak pek çok defa arkaplana atılan bir konuyu employee handbook'una koymaktan çekinmiyor. Hataların sebeplerini ortaya çıkarmak için ise oldukça basit bir stratejiyi tavsiye ediyor:

Ask yourself “what would I expect to see if I’m right?” Ask yourself “what would I expect to see if I’m wrong?” Then ask yourself “what do I see?” If something totally unexpected happens, try to figure out why.

4-) Hiring is the most important thing

Bütün bu sistemi ayakta tutabilmenin yolu ise, bu anlayışa ayak uydurabilen çalışanlar bulup işe almak elbette. Çalışan el kitabına göre Valve çalışanlarının en önemli görevi, "kendileri gibi", bu sisteme ayak uydurabilen, yetenek olarak kabul edilecek insanları bulmaları ve işe almaları. Sonuçta, yatay hiyerarşi sisteminde çalışan bir şirkette, her bir çalışan, o şirketin geleceğine dair söz sahibi ve yanlış işe alımların şirket üzerinde yaratabileceği olumsuz etki riski oldukça yüksek.

5-) We value T-shaped people

Valve, işe alımlarda hangi tür çalışanlara daha çok değer verdiklerini de yol gösterici bir unsur olarak açıklamaktan çekinmiyor. "T-shaped people" konsepti, kendi tanımlarıyla kısaca şu şekilde:

People who are both generalists (highly skilled at a broad set of valuable things—the top of the T) and also experts (among the best in their field within a narrow discipline—the vertical leg of the T).

Pek çok konuda bilgi sahibi olan, ancak özellikle tek bir konuda uzmanlaşmış olan çalışanlar, şirket içerisindeki farklı birimlere daha kolay uyum sağlayabilme ve kendi alanlarında oldukça verimli çalışabilme potansiyellerine sahip olmalarından ötürü özellikle tercih ediliyor.


Handbook'un 22. sayfasındaki t-shirtte yer alan Half Life 3 logosu da ayrıca dikkat çekmekte.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...